Bezvýkopové opravy – Injektáž

Opravy kanalizací většinou doprovázejí nákladné a časově náročné výkopové práce. Ale jde to i bez nich. Nové technologie bezvýkopových oprav snižují náklady i dobu odstávky provozu na minimum.  Kromě frézování patří do tohoto druhu oprav i technologie Injektáže. Ta slouží především k lokální opravě potrubí, zaslepení odboček a přípojek, zapravení nedosazeného spoje i opravu napojení přípojky na hlavní řád.

Kde jiné firmy nedokáží utěsnit potrubní spoj, domovní přípojku, prasklinu či nahradit chybějící část potrubí, my injektujeme k tomuto účelu speciálně vyvinutou PU pryskyřici. Této technologii není překážkou ani velký nátok podzemní vody a oproti rukávcové technologii vše zvládne za minimálního omezení opravovaného úseku. Stačí jí pouze jedna přístupová šachta.  A opravu lze provést při plném provozu kanalizace.

Z vnější části potrubí tato pryskyřice reaguje s vlhkostí a expanduje až desetinásobně, slepí poškození, vyplní případné prostory a zpevní potrubí i z vnější strany. Materiál je navíc velmi kvalitní, což zaručuje maximální trvanlivost opravy.

Tuto technologii lze použít pro potrubí:

 • DN 200 – DN 600
 • z kameniny
 • z betonu
 • z PVC
 • z azbestu (pro rukávy používané na sanace kanalizací)

Těsnícím materiálem je speciální polyuretanová pryskyřice.

Typy injektáže

 • Nekonečná injektáž pryskyřice – materiál je injektován ze zásobníků v montážním autě – je injektováno tolik materiálu, kolik je třeba.
 • Polyuretanová pryskyřice -je možné ji použít při velkém nátoku podzemních vod, reakce začne do 2 min.

 • Galerie

 • Ceník

  Zajímá vás cena?

  Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace prostřednictvím formuláře.