Likvidace odpadů

Při čištění odpadních vod vznikají nežádoucí odpadní produkty, jako je kal a jiný organický odpad.

Proces čištění vody započíná při přítoku odpadní vody na čistírnu odpadních vod (ČOV). Zde je voda přečištěna a při odtoku je v ní obsah znečisťujících látek již podstatně snížen. Další nežádoucí složky, jež jsou stále obsažené ve vodě, se poté koncentrují do odpadního kalu.

V souladu se zákonem o odpadech se v tomto směru zabýváme:

  • odstraněním stabilizovaných čistírenských kalů
  • odstraněním jiných organických odpadů
  • poradenstvím v této oblasti

  • Ceník

    Zajímá vás cena?

    Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace. Ozveme se vám a zpracujeme cenovou nabídku.