Monitorování kanalizace

Když kanalizační potrubí přestane plnit svůj účel, je nutné co nejdříve problematickou oblast najít a provést v ní potřebnou opravu nebo čištění.  Díky složité dostupnosti a povaze kanalizačního systému bývá však velmi obtížné zaměřit a vyhodnotit příčinu tohoto problému.

Dříve byla tato místa předmětem odhadu.  To však znamenalo mnoho bezúspěšných výkopů, které nakonec zvýšily časovou i finanční náročnost obnovy funkčnosti kanalizace. Dnes využíváme moderní technologie, jako jsou speciální kanalizační kamery. Díky nim jsme schopni zahájit opravy jen na těch místech, kde je to skutečně potřeba, a zároveň jimi můžeme zaznamenat a zaprotokolovat celý proces kontroly potrubí.

K lokalizaci postižené oblasti nám pomáhá speciální videokamera s barevným displejem vpuštěná do kanalizačního řádu. Tuto kameru lze aplikovat na různé profily potrubí a celý proces je při tom zaznamenán do počítače k dalšímu přezkoumání a zpracování. Systém kromě samotného videokanálu zprostředkovává i další cenné informace jako je vzdálenost, spádovost oblasti, výskyt deformací apod.

Naše technologie splňují normy CSN EN 1610 a CSN EN 13 508-2+A.

Co všechno je možné s využitím kamery v potrubí nalézt?

 • mechanické přerušení kanalizace
 • místa napadená hmyzem
 • místa napadená hlodavci
 • cizí předměty tvořící překážku
 • kořeny stromů
 • propadliny v potrubí
 • trhliny potrubí
 • drobné praskliny


Výhody CTV kamerového systému

 

 • dokáže posoudit stav venkovních stokových systémů a kanalizačních potrubí a vyhledat problematické oblasti
 • kompletní verze DigiCAN Profi umožňuje provést závěrečný report provedené práce přímo na pracovišti ve formě výstupního protokolu
 • protože se tlaková čistící jednotka nachází přímo v monitorovacím voze, může být využita pro následné čištění potrubí DN 50 – 400 mm (vlastní tlaková čistící jednotka P45, tlak 150 bar, průtok 72 l/min)
Co umožňuje software monitorování kanalizace DIGICAN Profi?

 

 • díky profesionálnímu softwaru lze v jednom projektu vytvořit protokol více úseků, což urychluje práci, protože popis potrubí lze přenést z předcházejícího úseku
 • protokoly lze na místě tisknout nebo uložit do PDF, MPG a odeslat
 • výstup také v ISYBAU, SW CITI, DigiCAN
 • protokoly je možné vypalovat na CD/DVD, přenést na HDD a dělat tak interaktivní protokoly s možností prohlížení videa přímo z přiložené aplikace.

 • Galerie

 • Ceník

  Zajímá vás cena?

  Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace. Ozveme se vám a zpracujeme cenovou nabídku.