Provozování a pasportizace kanalizací

Pokud stavba vyžaduje rozsáhlejší stavební a výkopové práce v blízkosti kanalizačních řádů, je nutné před jejím zahájením zdokumentovat jejich skutečný stav. Poskytujeme v tomto směru zákonné zastřešení provozu t.j.  plnění zákona 274/2001 Sb. v platném znění a to osobou, která nese odpovědnost za plnění zákonných povinností vlastníka vodárenské infrastruktury.

Jak probíhá pasportizace kanalizace?

 • pasportizace je prováděna pomocí samohybného kamerového systému, zavedeného do potrubí
 • určíme přesné vedení potrubí pomocí lokalizace zavedené kamery
 • prostřednictvím kamery je podrobně zaznamenán jeho skutečný stav (průsaky, poškození potrubí, pohyby spojů, apod.)
 • ze záznamu je zpracována technická dokumentace (případně s fotografiemi) charakterizující stav a předpokládaný vývoj oprav zkoumané kanalizační sítě
 • vyhodnocení stavu stávajících kanalizačních sítí (výšková i polohová lokalizace, evidence technických parametrů)

Příklad naší práce:

Lokalizace staré kanalizace

 • stará kanalizace nemá zmapování
 • pomocí lokalizace vpuštěné kamery se zjistí rozložení kanalizace
 • během cesty kamery potrubím se zajistí kamerové záznamy
 • záznamy se zpracují do výstupního dokumentu
 • k tomuto dokumentu se vytvoří mapa s legendou
 • vyznačí se do ní případné poškození a opravy
 • navrhne se jejich řešení

 • Ceník

  Zajímá vás cena?

  Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace prostřednictvím formuláře.