Zdokumentování aktuálního stavu vodohospodářských sítí

Pasportizace kanalizace je jinými slovy proces přesného zdokumentování aktuálního stavu vodohospodářských sítí. Nejedná se však pouze o mapování kanalizace, jejím prostřednictvím můžeme zajistit také plošnou inventarizaci majetku. V rámci této služby pak vyměřujeme různé plochy, budovy, ploty či jímky. Disponujeme technikou, která zajistí maximální přesnost tohoto typu měření.

Také při rozsáhlejších stavebních a výkopových pracích, které probíhají v blízkosti kanalizačních řádů, je nutné, aby před jejich zahájením byla provedena podrobná dokumentace jejich stavu. Naše společnost v tomto směru zajišťuje zákonné zastřešení provozu t.j.  plnění zákona 274/2001 Sb. v platném znění a to osobou, která nese odpovědnost za plnění zákonných povinností vlastníka vodárenské infrastruktury.

Jak probíhá pasportizace kanalizace?

Při samotném procesu pasportizace se využívá samohybného kamerového systému, jehož klíčovým pomocníkem je dvoufrekvenční GPS přijímač. Ten komunikuje s družicemi a zpracovává jimi zaslané údaje. Následně získané informace o přesné poloze potrubí zobrazí v třírozměrném prostoru a to včetně důležitých technických parametrů, které pak sloučí se záznamem kamerových prohlídek kanalizace. Jednoduše řečeno, prostřednictvím přesně zaměřených bodů je vytvořena síť celé kanalizace.

Co od nás klient získá?

Záznamy jsou pro potřeby klienta zpracovány do výstupního dokumentu a počítačové interaktivní mapy s legendou. Jednotlivé části sítě jsou graficky a barevně odlišené dle normy na stokové, splaškové, dešťové atd. Různě barevné odstíny ve zpracování mapy pomáhají rozlišit problémy v síti od akutních až po ty méně závažné.

Zadavatel tak obdrží velmi podrobné mapové podklady, z nichž se dozví v jakém je kanalizace stavu (průsaky, poškození potrubí, pohyby spojů apod.) a zároveň získá návrhy na odstranění problémů a řešení investic, které v budoucnu zajistí, aby správně fungovala. Samozřejmostí jsou materiály z kamerových prohlídek včetně videozáznamů. Tyto výstupy exportujeme ve veřejně známých formátech pro geodetické zaměření dle požadavků klienta např. SHP, DWG a dalších.


  • Ceník

    Zajímá vás cena?

    Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace prostřednictvím formuláře.