Práce sacím bagrem

Sací bagr – již samotný název nám může napovědět, jaké jsou dvě základní funkce tohoto stroje.  Dá se totiž přirovnat k předimenzovanému vysavači s výkonem až 9000 m³/hod., který je namontován k podvozku nákladního automobilu. Dostane se tak i do těžko přístupných míst a zároveň poslouží k odsávání suchých i tekutých materiálů jako jsou zemina, písek, štěrk, suť, voda nebo bahno. Výhodou tohoto stroje je jeho použitelnost tam, kde klasický bagr nemá dostatek prostoru pro manévrování, a běžná sací vozidla na práci nestačí.

Mokré sání

je nejčastější způsob využití sacího bagru. Umožňuje sání hustých kalů a tekutých materiálů bez nutnosti jejich ředění.

  • sací bagr zvládá pneumatické sání kalů s obsahem písku a štěrku
  • saje materiál z hloubek větších než 10 metrů a do velké vzdálenosti
  • zajišťuje odsávání odpadů bez nutnosti jejich ředění, tím vzniká úspora za jejich přepravu a odstraňování
Mokrého sání se využívá například při čištění:
  • vyhnívacích, uskladňovacích, aktivačních, retenčních nádrží
  • lapáků písku
  • rybníků a vodotečí
  • čerpacích stanic
  • podzemních kolektorů (odsátí nežádoucího materiálu)
  • bagrovací jímky v teplárnách a elektrárnách
  • studny na vodních elektrárnách
  • štěrbinové nádrže a jinak nepřístupné nádrže
  • průchozích stok metodou

 

Suché sání

je funkce sacího bagru, která umožňuje odsávání sypkých odpadních materiálů. Využívané je především na těžko dostupných místech při rekonstrukcích budov a jako havarijní zásahová činnost.

  • odsávání sypkých odpadních materiálů (mezistropní zásypy a stavební suť) při rekonstrukcích budov v těžko dostupných místech
  • tento typ sání často souvisí s odstávkovými nebo stavebními pracemi při rekonstrukcích
Suché sání má tyto výhody:
  • odsávání těžených materiálů jako jsou skalní podloží, zemina a kamení
  • hloubení sklepních prostor pod existujícími stavbami
  • odsávání sypkých materiálů frakcí až do 40 mm
  • sání ze vzdálenosti až 100 metrů
Suchého sání se využívá například na:
  • čištění sil a zásobníků surovin
  • výměny pískových náplní
  • výměny katalyzátorů
  • odsávání náplní částí prům. technologií
  • odsávání sypkých nákladů z havarovaných cisternových vozů
  • odsávání (kontaminovaných) izolačních materiálů
  • bezprašné odsávání stavebních sutí při rekonstrukcích domů
  • vyprošťování zasypaných osob

 

Přeprava stavebních materiálů

Pneumatická doprava sypkých stavebních materiálů do cílového umístění.

  • zjednodušeně můžeme tuto činnost popsat jako nafoukávání materiálu do cílového umístění (střecha, sklepní prostory, atd.)
  • dosah do výšky přes 20 metrů + náhrada ruční práce
  • na stavbách se využívá jak pro vodorovnou, tak svislou přepravu materiálu a jeho navrstvení během jedné operace
  • možnost manipulace veškerých sypkých materiálů – štěrk, písek, kačírek, suché substráty
 Příklady využití sacího bagru při přepravě:
  • zafoukávání materiálu do odstavených stok
  • tvorba zelených střech
  • nafoukávání podsypových materiálů pod dlažby do sklepních prostor či jednotlivých pater
  • izolační či nehořlavé zásypy
  • zpevňování nepevných svahů apod.

 

Úklidové práce

sacím bagrem zahrnují především odsávání nečistot z povrchu technologií a stavebních objektů či odstraňování rozsypaných surovin ve výrobních provozech.

  • jedná se o úklid odsáváním prachu a popílku z povrchu technologií a stavebních objektů a odstraňování rozsypaných surovin ve výrobních provozech
  • úklidové práce sacího bagru se využívají především v případech, kdy je nutné vyhovět přísnějším požadavkům dle NV406/2003 Sb. o limitech znečištění prachem v provozních prostorech
Příklady prováděných úklidových prací:
  • úklidy prostorů uhelných kotelen a zauhlovacích tras v teplárenských a elektrárenských provozech dle NV-406/2003 Sb.
  • odstraňování kontaminovaného prachu z technologií před jejich demolicí či rekonstrukcí
  • čištění povrchů technologií – drtírny, hutní provozy, válcovny, železárny.

  • Galerie

  • Ceník

    Zajímá vás cena?

    Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace. Ozveme se vám a zpracujeme cenovou nabídku.