Práce sacím bagrem

Sací bagr – již samotný název nám může napovědět, jaké jsou dvě základní funkce tohoto stroje.  Dá se totiž přirovnat k předimenzovanému vysavači s výkonem až 9000 m³/hod., který je namontován k podvozku nákladního automobilu. Dostane se tak i do těžko přístupných míst a zároveň poslouží k odsávání suchých i tekutých materiálů jako jsou zemina, písek, štěrk, suť, voda nebo bahno. Výhodou tohoto stroje je jeho použitelnost tam, kde klasický bagr nemá dostatek prostoru pro manévrování, a běžná sací vozidla na práci nestačí.

Mokré sání

je nejčastější způsob využití sacího bagru. Umožňuje sání hustých kalů a tekutých materiálů bez nutnosti jejich ředění.

 • sací bagr zvládá pneumatické sání kalů s obsahem písku a štěrku
 • saje materiál z hloubek větších než 10 metrů a do velké vzdálenosti
 • zajišťuje odsávání odpadů bez nutnosti jejich ředění, tím vzniká úspora za jejich přepravu a odstraňování
Mokrého sání se využívá například při čištění:
 • vyhnívacích, uskladňovacích, aktivačních, retenčních nádrží
 • lapáků písku
 • rybníků a vodotečí
 • čerpacích stanic
 • podzemních kolektorů (odsátí nežádoucího materiálu)
 • bagrovací jímky v teplárnách a elektrárnách
 • studny na vodních elektrárnách
 • štěrbinové nádrže a jinak nepřístupné nádrže
 • průchozích stok metodou

 

Suché sání

je funkce sacího bagru, která umožňuje odsávání sypkých odpadních materiálů. Využívané je především na těžko dostupných místech při rekonstrukcích budov a jako havarijní zásahová činnost.

 • odsávání sypkých odpadních materiálů (mezistropní zásypy a stavební suť) při rekonstrukcích budov v těžko dostupných místech
 • tento typ sání často souvisí s odstávkovými nebo stavebními pracemi při rekonstrukcích
Suché sání má tyto výhody:
 • odsávání těžených materiálů jako jsou skalní podloží, zemina a kamení
 • hloubení sklepních prostor pod existujícími stavbami
 • odsávání sypkých materiálů frakcí až do 40 mm
 • sání ze vzdálenosti až 100 metrů
Suchého sání se využívá například na:
 • čištění sil a zásobníků surovin
 • výměny pískových náplní
 • výměny katalyzátorů
 • odsávání náplní částí prům. technologií
 • odsávání sypkých nákladů z havarovaných cisternových vozů
 • odsávání (kontaminovaných) izolačních materiálů
 • bezprašné odsávání stavebních sutí při rekonstrukcích domů
 • vyprošťování zasypaných osob

 

Přeprava stavebních materiálů

Pneumatická doprava sypkých stavebních materiálů do cílového umístění.

 • zjednodušeně můžeme tuto činnost popsat jako nafoukávání materiálu do cílového umístění (střecha, sklepní prostory, atd.)
 • dosah do výšky přes 20 metrů + náhrada ruční práce
 • na stavbách se využívá jak pro vodorovnou, tak svislou přepravu materiálu a jeho navrstvení během jedné operace
 • možnost manipulace veškerých sypkých materiálů – štěrk, písek, kačírek, suché substráty
 Příklady využití sacího bagru při přepravě:
 • zafoukávání materiálu do odstavených stok
 • tvorba zelených střech
 • nafoukávání podsypových materiálů pod dlažby do sklepních prostor či jednotlivých pater
 • izolační či nehořlavé zásypy
 • zpevňování nepevných svahů apod.

 

Úklidové práce

sacím bagrem zahrnují především odsávání nečistot z povrchu technologií a stavebních objektů či odstraňování rozsypaných surovin ve výrobních provozech.

 • jedná se o úklid odsáváním prachu a popílku z povrchu technologií a stavebních objektů a odstraňování rozsypaných surovin ve výrobních provozech
 • úklidové práce sacího bagru se využívají především v případech, kdy je nutné vyhovět přísnějším požadavkům dle NV406/2003 Sb. o limitech znečištění prachem v provozních prostorech
Příklady prováděných úklidových prací:
 • úklidy prostorů uhelných kotelen a zauhlovacích tras v teplárenských a elektrárenských provozech dle NV-406/2003 Sb.
 • odstraňování kontaminovaného prachu z technologií před jejich demolicí či rekonstrukcí
 • čištění povrchů technologií – drtírny, hutní provozy, válcovny, železárny.

 • Galerie

 • Ceník

  Zajímá vás cena?

  Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace. Ozveme se vám a zpracujeme cenovou nabídku.