Sanace kanalizačních šachet

Na kanalizační šachty působí různé druhy zatížení, které mají na funkci šachet škodlivé účinky:

 • úniky sirných plynů (způsobují poškození použitého betonu a malty)
 • korozi způsobenou vlivem agresivního prostředí (poškození vybavení šachty, např. kovového žebříku)
 • průsaky, které způsobuje netěsnost šachet (ty mohou za nepříznivé sedání okolí šachty)
 • namrznutí (přítomnost ledu může narušit strukturu betonu)
 • pokles šachty z důvodu nedostatečného založení (zvýšení velikosti dynamického zatížení koly automobilů)
 • poruchy ve struktuře betonu (zvýšené dynamické zatížení pocházející od kol automobilů)

Metody sanace šachet

K obnově nebo zlepšení stávajícího stavu šachty jsou využívány tzv. sanační metody. Ty se dělí dle jejich účelu na lokální – „opravné“ a na celkové – „renovační“, podle vlivu na sanovanou konstrukci. V praxi se o použití konkrétní technologie rozhoduje dle stavu stávajícího potrubí, okolí stavby, ceny, dostupnosti a v neposlední řadě podle požadovaných charakteristik a nároků na výslednou stavbu během dalšího provozního cyklu.

Metodu, kterou využívá k opravám šachet naše firma je technologie Injektáže.  Používáme k tomuto účelu speciálně vyvinutou PU pryskyřici. Ta zvládne oproti rukávcové technologii vše za minimálního omezení opravovaného úseku.

Šachty se opravují manuálně, proto je zaručena kvalita vyšší než u mechanického nanášení nástřikem. Materiál je velmi kvalitní, což zaručuje maximální trvanlivost opravy.

Pomocí Injektáže PU Pryskyřice dokážeme zastavit i tlakové nátoky balastních vod.


 • Ceník

  Zajímá vás cena?

  Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace prostřednictvím formuláře.