Zkoušky vodotěsnosti

Provádíme tlakové zkoušky těsnosti vzduchem. Jedná se o velice účinnou a finančně nenáročnou variantu vyhledání netěsností v potrubí nebo šachtě. Máme vlastní zkušební laboratoř a disponujeme odbornou způsobilostí dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona c. 254/2001 Sb.

Postupujeme podle norem CSN EN 1610 a CSN 75 6909 a CSN 75 0905.

Používané metody

Zkouška vzduchem (metoda „L“)

Podmínkou pro úspěšné provedení vzduchové zkoušky je zbavení nečistot ve zkoumaném úseku potrubí, stoky či revizní šachtě. Po osazení tlakovými uzávěry v odbočkách kanalizace bude námi napojenou technikou provedena zkouška těsnosti metodou stlačeným vzduchem.

Zkoušek těsnosti stlačeným vzduchem se využívá při:
 • testování těsnosti potrubí při výstavbě nové kanalizační sítě
 • zjišťování stavu starých rozvodů
 • kontrola správného provedení rekonstrukce potrubí a kanalizace

Proces zkoušky vykonává moderní zařízení, které je schopno převést postupující tlak do digitální formy sledovatelné na displeji.  Speciální software poté přesně zaznamená veškeré informace o stavu potrubí, vyhodnotí průběh zkoušky a archivuje pořízený záznam v grafickém zobrazení.

Zkouška vodou (metoda „W“)

Díky použití velkého množství vody, potřebné k zaplnění zkoušené nádrže, je tato metoda nákladnější než provedení zkoušky stlačeným vzduchem. Podmínkou úspěšného provedení zkoušky je vyčištěný prostor jímky a možnost použití tlakových uzávěrů v místě jejího přítoku.

Zkouška těsnosti vodou se využívá při:
 • testování těsnosti septiků a nádrží
 • problémy s těsností jímek

 • Galerie

 • Ceník

  Zajímá vás cena?

  Pošlete nám informace pro zpracování kalkulace prostřednictvím formuláře.