Prohlášení o přihlášení se k principům sociálního podniku

Společnost Envirox s.r.o. se hlásí k principům sociálního podnikání. Cílem našeho podnikání je sice tzn. vytváření hospodářského zisku, ale přidanou hodnotou je solidarita a pomoc těm, kteří se stali skupinou znevýhodněnou na trhu práce.

Dlouhodobým cílem firmy, s ohledem na dodržení kvality poskytovaných služeb, je zaměstnávat určité procento znevýhodněných osob. Tímto je začleňovat do společenského uplatnění a přispívat k řešení problémů v komunitě sociálních skupin.